Studier av ALK-genen är viktiga för att förstå hur cancerformen neuroblastom uppkommer hos barn. ALK finns i alla flercelliga organismer och därmed finns ALK-liknande gener också hos människa och bananfluga.

Therese Eriksson har analyserat muterade former av humant ALK som orsakar cancer hos flugan och funnit att muterat ALK orsakar tumörliknande cellförändringar i flugögat. Hon har också undersökt vilka mutationer som aktiverar ALK och vilka som inte gör det.

Resultaten är viktiga för att förstå hur cancerformen neuroblastom uppkommer, enligt ett pressmeddelande från Umeå universitet.

Therese Eriksson lägger fram sin avhandling i Umeå i dag.