Akutmottagningen på Sunderby sjukhus är dimensionerad för att ta emot 70 patienter per dygn.  Genomsnittet är 74.

– Vi har sett en ökad tillströmning av patienter varje år. Och det fortsätter att öka, säger Johan Strömbäck, enhetschef på akuten, till Norrbottens-Kuriren.

Överbeläggningen på akuten sprider sig sedan ut på vårdavdelningarna. Sjukhusledningen har därför beslutat att öppna ett antal stängda vårdplatser. Men utan att öka bemanningen.

Arbetsmiljöverket granskar

Arbetsmiljöverket har inlett en granskning av situationen sedan vårdpersonalen har slagit larm. Katarina Johansson är ordförande för Vårdförbundet i länet. Hon är glad åt den undersökning Arbetsmiljöverket har inlett, men samtidigt kritisk mot sjukhusledningen:

– Man öppnar stängda vårdplatser men man måste bemanna dem också, på det här sättet får personalen arbeta med fler patienter än vad den är dimensionerad för, säger hon.

Fel prioriteringar

Korttidsfrånvaro ersätts inte heller, vilket bidrar till den ansträngda arbetssituationen.

Katarina Johansson tycker att landstingsledningen gör fel prioriteringar:

– De har bara fokus på ekonomin, inte på vården. Vi har sagt i flera år att det inte går att spara med osthyvel, till sist blir det fel balans i vården, säger hon.

Utbyggnad inom fem år

Landstinget planerar att bygga ut Sunderbyn. Men det ligger lång fram i tiden. Nästa år planerar man att bygga ut patienthotellet. Utbyggnaden av själva sjukhuset ligger ”på en femårsplan”, berättar sjukhusets platschef Per Wågström för Norrbottens-Kuriren.