Granskningen har gjorts av Cecilia Jernberg, disputerad mikrobiolog vid Smittskyddsinstitutet.

I sin studie visar hon att även korta behandlingar med antibiotika påverkar den normala tarmfloran mer än vad forskarna hittills har trott. Höga halter av resistenta gener kan upptäckas efter bara sju dagars antibiotikabehandling.

Resistensgenerna kan finnas kvar upp till två år efter behandlingen, även om patienten inte har tagit någon mer antibiotika, skriver Läkemedelsvärlden.