Dextropropoxifen är ett vanligt läkemedel som används vid måttliga till svåra smärttillstånd. I Sverige finns två varunamn på marknaden, Dexofen och Doloxene, som håller på att fasas ut enligt ett beslut på EU-nivå.

– Det har varit på gång ganska länge men varje medlemsland fick 15 månader på sig, säger Bo Bergman på Läkemedelsverket.

Nu har alltså även USA följt efter. 

Orsaken till att både USA och EU vill ta bort preparatet är risken för överdos, förgiftning och andningsdepression med dödlig utgång.