Det har sett dystert ut i Uppsala ett tag. Stort sparbeting och ledarskapkris på Akademiska sjukhuset. Men nu aviserar landstinget att de ska satsa på specialistutbildade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker, och Agneta Wiberg, Vårdförbundets ordförande i Uppsala, är glad.

– Vi har i många år lyft problemet att sjuksköterskor inte har någon lönespridning och att kunskap inte lönar sig. Specialistutbildade sjuksköterskor i Uppsala har varit bland de sämst betalda i hela landet, enligt statistik från Socialstyrelsen, säger hon.

Lönande kartläggning

Vårdförbundet genomförde under våren en lönekartläggning som tydligt visade den dåliga löneutvecklingen både för specialistutbildade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker. Kartläggningen gjorde det uppenbart för arbetsgivaren att en särskild satsning var nödvändig, säger Agneta Wiberg.

– Av omkring 100 olika yrkesgrupper inom landstinget väljer arbetsgivaren att fokusera på de här två grupperna. Det är en jättevinst, som förstås beror på att det finns en brist inom dess yrken.

Utbildning i lönesamtal

Den glada nyheten levererades under en träff som de högsta tjänstemännen inom landstinget har haft med samtliga fackliga organisationer. En annan god nyhet, enligt Agneta Wiberg, är att arbetsgivaren ska utbilda både chefer och medarbetare om hur lönesamtal ska hållas.

– Vi får signaler om chefer som under lönesamtal säger: ”Jag kan inte ge dig mer för den här potten har vi.” Det råder en okunskap bland chefer på alla nivåer, och medlemmarna vet inte vad de har rätt att kräva av ett lönesamtal, säger Agneta Wiberg.