– Tillsammans betyder de och hela teamet oerhört mycket både för lungcancerpatienterna och deras anhöriga. Jag är glad och stolt över att vi kan uppmärksamma deras viktiga insatser, säger Tommy Björk, ordförande i lungcancerförbundet Stödet.

Syftet med stipendiet är att uppmärksamma insatser som leder till att lungcancer upptäcks och behandlas tidigare samt att främja en förbättrad vård och livskvalitet för patienterna.

Stipendiet är på 50 000 kronor och ska användas för fortbildning. Det är fjärde året i rad som det delas ut.

Priset får lungcancerteamet i Lund för att de ser ”hela patienten”. Så här lyder hela prismotiveringen:

”De engagerade läkarna och sjuksköterskorna i lungcancerteamet vid Lung- och allergikliniken i Lund tar sig alltid tid för sina patienter. De ser ”hela patienten” och tänker på sådant som näringsdrycker, förstoppning och kärltillgång, saker som är nog så viktiga för den enskilde patientens livskvalitet, men som inte alla läkare eller vårdteam funderar över. Deras omtanke om patienten omfattar även patientens familj och livspartners behov. Bakom de tre stipendiaterna finns även ett vårdteam som arbetar i samma vänliga och vårdande anda.”