Projektet innebär att en landstingsanställd läkare är knuten till hemsjukvården i Ljungby kommun. Läkaren besöker patienterna i deras hem och träffar sjuksköterskorna i alla hemsjukvårdsgrupperna en gång i veckan för handledning och konsultation. Läkaren är också med och gör läkemedelsgenomgångar hemma hos patienterna.

Utvärderingen visar att sedan modellen infördes har många patienter sluppit att ta sig till en vårdcentral eller till lasarettet.

I ett pressmeddelande från kommunen säger den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, Roma Lundh, att vården har blivit både bättre och säkrare genom att patienterna får en snabb vård och behandling i hemmet.

Hittills har den mobile läkaren gjort 770 hembesök och ungefär lika många konsultationer. En vanlig dag får i genomsnitt tre patienter i hemsjukvården besök av läkaren.

Projektet startade i mars 2009 och ska pågå till mars 2011. Det har nominerats till Landstinget Kronobergs Patientsäkerhetspris 2010.