I dag drabbas ungefär 450 kvinnor om året i Sverige av livmoderhalscancer trots att landstingen har en fungerande screeningverksamhet. Men majoriteten av de kvinnor där livmodershalscancer upptäcks har inte deltagit i screeningen.

Det finns kvinnor som inte har gått på undersökning på tio år, säger barnmorskan Anna  Palmstierna-Bengtsson.

 

Hur många som inte kommer till cellprovtagning varierar mellan olika regioner, landsting och stadsdelar. Anna Palmstierna-Bengtsson säger att i vissa områden är det endast 20-30  procent av kvinnorna som utnyttjar möjligheten.

 

Flera olika skäl

Det finns flera olika skäl till varför en del kvinnor som kallas till undersökning inte kommer. Ett är att de kan känna sig friska och inte har några symptom. Men det handlar också om tillgänglighet, ombokningsmöjligheter, kostnader och en rädsla för den gynekologiska undersökningen.

– Vi kan inte bara skylla på kvinnorna. Vi måste optimera provtagningen och underlätta för kvinnorna genom att exempelvis öka öppettiderna och ha drop-in mottagningar, menar Anna Palmstierna-Bengtsson.

Undersökningsrum i miniformat

Den rullande mottagningen har ett ankomstrum med reception och ett gynekologiskt undersökningsrum. Precis som på sjukhuset, fast i miniformat.

Alla kvinnor som inte har varit på cellprovtagning de senaste tre åren är välkomna, oavsett om de har fått en kallelse eller inte. 

”Rädda Livmodern”

Anna Palmstierna-Bengtsson är projektledare för Rädda Livmodern och cellprovtagningsbussen är bara en av projektets åtgärder. De jobbar också med informationspaket till skolsköterskor och ungdomsmottagningar samt gör särskilda satsningar på 23-åringar.

Det kommer att ta tid innan det har sjunkit in i folks medvetande hur viktigt det är med cellprovtagningen, säger Anna Palmstierna-Bengtsson samtidigt som hon är optimistisk och tror att kvinnor på lång sikt kommer att börja tänka på det som en del av kvinnohälsan.