Erna Törnqvist lägger i dag fram sin doktorsavhandling i sitt huvudämne som den andra röntgensjuksköterskan någonsin i Sverige.

Hon har djupintervjuat vuxna om hur de har upplevt en MR-undersökning. Den samlade beskrivningen var att det är som att vara i en annan värld, för övrigt var variationerna stora; från panik till att det inte var något speciellt – och allt däremellan.

Måste känna att de litade på personalen

De mest rädda patienterna behövde mycket och tydlig information. För att känna att de hade kontroll över situationen måste de lita på personalen och veta att de kunde kalla på dem. Var de nära panik måste de vara förvissade om att de kunde komma ut ur apparaten om de behövde. De hade en ringklocka i handen för att kunna kalla på personal.

De flesta klarade undersökningen med den vissheten och tack vare att röntgensjuksköterskan kom när de ringde. Men en av dem avbröt då hon upplevde att det tog lång tid innan sjuksköterskan kom.

Förberedda barn klarar MR-kameran

Barn med hjärntumör genomgår många MR-undersökningar. Erna Törnqvist har därför undersökt hur barn kan förberedas för att klara av undersökningen, så att de slipper sövas.

Med hjälp av en sagobok, information till föräldrarna, Emlasalva och en modell av MR-kameran, där barnet kunde köra in en docka i modellen tillsammans med röntgensjuksköterskan, klarade de flesta barnen undersökningen utan att sövas. Under tiden undersökningen pågick tittade barnet på en självvald film och föräldrarna var kvar i rummet.

Erna Törnqvist lägger fram sin avhandling vid Lunds universitet.