Patienter med nydebuterad diabetes typ 2 kan oftast behandlas intensivt för att nå ett HbA1c på omkring sex procent. Det vinner man signifikant på när det gäller ögonkomplikationer och risken för hjärtinfarkt, säger Mikael Rydén, docent på Karolinska i Huddinge. Han ska i dag diskutera den vetenskapliga bakgrunden till behandling av diabetes typ 2 vid ett symposium på Sophiahemmet.

– Det finns evidens för att sträva efter ett HbA1c på sex procent eller strax under hos nydebuterade patienter, men inte alltid för dem som har haft sjukdomen länge, det vill säga över tio år. I en stor amerikansk studie har man visat att det för patienter med långvarig typ 2-diabetes kan det i vissa fall till och med kan vara farligt, säger han.

Individuell bedömning

De faktorer som talar emot att sätta målet på ett HbA1c på sex procent är, förutom att ha haft typ 2-diabetes i tio år eller mer, hög ålder och etablerad kardiovaskulär sjukdom. En mer individuell bedömning av målvärden är därför att rekommendera för patienter med långvarig diabetes typ 2 och olika riskfaktorer.