Karolinska har själva bett Socialstyrelsen att göra en granskning efter att TV 4:s Kalla fakta sände ett program där det medicinska omhändertagandet av den knivskadade Anna Lindh ifrågasattes.

Socialstyrelsen har sagt ja till den ovanliga begäran och har tagit kontakt med våra nordiska grannländer för att få hjälp att göra en oberoende granskning. Två experter är hittills klara:

Dr. Christine Gaarder, Oslo, har utsetts som utländskt vetenskapligt råd inom traumakirurgi.
Dr. Freddy Lippert, Köpenhamn, har utsetts som utländskt vetenskapligt råd inom akut medicin.
 
Kontakt har också tagits med finsk expertis men där finns ännu inget formellt förordnande.

Det var från början sagt att granskningen skulle vara avslutad redan vid årsskiftet, men nu är tidsplanen att det ska vara klart i mars 2011.