Azita Emami är sjuksköterska, examinerad vid Karolinska institutet, KI, 1993. Året därpå tog hon en master i omvårdnad vid Röda korsets sjuksköterskeskola. År 2000 disputerade hon i omvårdnad vid KI.

Efter ett par år som lektor vid Mälardalens högskola återvände hon till KI och institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, där hon även är ordförande för sjuksköterskeprogrammets internationella kommitté.

Hon har deltagit i uppbyggnaden av ett gemensamt PhD-program för Karolinska institutet, Iran Medical University och Medical University of Isfahan i Iran.

Redan professor i USA

Azita Emami  är professor i omvårdnad och dekanus för College of Nursing i Seattle University, Washington, USA, och utnämndes till professor vid Karolinska institutet den 1 juli i år.

Hennes forskning handlar om att de sociokulturella värderingarna, det vill säga vår referensam när det gäller olika kulturella och sociala frågor, påverkar individens hälsa lika mycket som kön, uppväxtförhållanden, utbildning och så vidare. Men varje människa är en individ och vi måste förhålla oss till henne som sådan.

Mötte förutfattade meningar

I en intervju i Vårdfacket för några år sedan beskrev hon vad som kunde hända om man inte gör det:

”Som muslimsk kvinna från Mellanöstern möts hon själv ofta av förutfattade åsikter.

– När jag besöker vården utgår många från att jag är en outbildad, religiös, arbetslös flerbarnsmor som är dålig på svenska, förtryckt av män och undertryckt av släkten. Vårdpersonalen antar att jag har dålig hälsa, lider av psykosomatiska besvär, har låg smärttröskel alternativt är hysterisk, och de känner att jag behöver tas om hand.”