Vi blir allt äldre och även om dagens 70-åringar är smartare än tidigare generationers så finns det inga tecken på att demenssjukdomarna minskar. Vid en konferens nyligen riktade Alzheimersförbundets ordförande stark kritik mot landstingen för att alltför få patienter med Alzheimers sjukdom får läkemedelsbehandling.

Socialstyrelsen skriver i sina riktlinjer om behandling av demenssjukdomar att 63 procent av Alzheimerspatienterna borde erbjudas läkemedelsbehandling. I dag är det 30 procent som får medicin – och bara ett landsting når upp till riktlinjerna.

Många under utveckling

Ändå har den globala läkemedelsindustrin närmare 100 nya läkemedel mot Alzheimers och andra demenssjukdomar på gång, enligt Läkmedelsindustriföreningen, LIF.

– Det borde finnas hopp om mer effektiva bromsmediciner, säger Richard Bergström, verkställande direktör för LIF, i ett pressmeddelande.

Under utveckling är bland annat ett oralt läkemedel som hindrar bildandet av proteinansamlingar i hjärnan, en nässpray som begränsar tidigare kognitiva störningar och ett vaccin som stärker immunförsvarets möjligheter att begränsa sjukdomen.

Landstingen kan stoppa utvecklingen

Läkemedelsindustrins vd är orolig för att den svenska sjukvården, i sin spariver, ser vad nya läkemedel kostar och glömmer de besparingar behandlingarna leder till.

– Vi kan leverera både hopp till drabbade patienter och möjligheter för samhället att utveckla en bättre sjukvård. Men för att vi ska kunna fortsätta att ta risker behöver vi tro på att samhället kan ta emot våra nya läkemedel, säger Richard Bergström.