– Att spara på utbildning är en mycket kortsiktig lösning. Vi vet alla att utbildningssystemet behöver förstärkas så att ännu fler unga väljer att utbilda sig, säger Dorte Steenberg, vice ordförande i Dansk sygeplejeråd.

Utöver de redan beslutade besparingarna på 24 miljarder danska kronor, som redan har drabbat yrkeshögskolorna, ska ytterligare två miljarder sparas i Danmark nästa år. Och enligt tidningen Politiken är det särskilt undervisningsministeriet och vetenskapsministeriet som kommer att drabbas.

– Jag hoppas verkligen att det inte ännu en gång blir yrkeshögskolorna som ska spara. Hälso- och sjukvården blir bara mer och mer komplex,  och därför är det helt nödvändigt att yrkeshögskolorna har resurser så att de kan leverera en högkvalificerad undervisning till studenterna, förklarar Dorte Steenberg.