Forskning vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna visar att valet av operationsmetod skiljer sig beroende på patientens socioekonomiska status.

Individuella data för civilstånd, utbildning och inkomst har jämförts med val av operationsmetod hos 16 713 patienter som opererats för ändtarmscancer under tio års tid.

Två olika metoder

Det finns olika metoder för operation av ändtarmscancer och vilken metod som väljs påverkas av fler olika saker. Kirurgen kan antingen välja en metod som kallas AR där delar av tarmen tas bort och de kvarvarande tarmändarna kopplas ihop. Eller så görs en så kallad APR då en större del tas bort och patienten får en permanent stomi. Valet av operationsmetod beror på var tumören sitter och hur avancerad den är.

Men studien visar också att patientens socioekonomiska status spelar in. Universitetsutbildade män och patienter med hög inkomst fick oftare en AR-operation, medan patienter med lägre socioekonomisk status oftare opererades med APR-metoden.

Ojämlik vård

– Resultatet är anmärkningsvärt. Risken för ojämlik vård behöver studeras vidare men också diskuteras i sjukvården varje dag, säger överläkare Louise Olsson vid Mälarsjukhuset,  som har gjort studien tillsammans med statistikern Fredrik Granström på landstinget Sörmland.

Vilka patienter som får bäst vård är dock oklart eftersom ingen av operationsmodellerna är bevisat bättre än den andra.

– Det ironiska i det här fallet är att ingen vet om hopkoppling eller permanent stomi är bäst, mätt som livskvalitet på sikt, säger Louise Olsson.

Studien har publicerats i British Journal of Surgery och kommer även att publiceras i flera svenska vetenskapliga tidskrifter.