Sjuksköterskan Erik Jedenius lade i fredags fram sin doktorsavhandling vid Karolinska institutet i Stockholm. Han har studerat organisation och utförande i Demensprogrammet i Kalmar län,  samt undersökt hur resurser utnyttjas i länets demensvård.

Syftet med Demensprogrammet är, enligt ett pressmeddelande från Karolinska institutet, att erbjuda stöd till patienter och anhöriga från diagnos och till patientens död. Med programmet fångas de allra flesta personer med demenssjukdom upp och de behandlas och följs redan från ett tidigt skede av sjukdomen.

Läkemedelshanteringen är mer ändamålsenlig för de äldre i Kalmar län än på de flesta andra håll i landet. Samtidigt som användningen av demensläkemedel ökade minskade neuroleptikakonsumtionen.