Mats Persson (FP), regionråd i Skåne kan inte säga hur många barnmorskor som kan lockas av kursen. Samtidigt betonar han att liknande satsningar som har genomförts inom primärvården har lockat många deltagare.

– Kursen handlar inte om att sätta sig i skolbänken och lära sig att driva företag utan mer om att skapa en mötesplats där nätverk och kontakter uppstår, säger Mats Persson.

En chans att våga utmana stora aktörer 

Ända sedan hälsovalet infördes i Region Skåne 2009 har kritik riktats mot att de flesta nya vårcentraler drivs av stora vårdföretag. Mats Persson tror att barnmorskorna som väljer att driva eget kan konkurrera med de stora vårdbolagen.

– Inom mödravården är det jätteviktigt med den personliga kontakten. Lyckas man med det har man en stor chans.

Kundvalsmodellen skjuts fram 

I september 2011 får kvinnor i Skåne möjlighet att själva välja mödravårdsenhet. Egentligen skulle kundvalsmodellen ha införts i våras men det skjuts upp eftersom politikerna först vill ge barnmorskorna möjligheten att starta eget.   

– Chansen att lyckas ökar om barnmorskorna har de verktyg som krävs och det vill vi ge dem, säger Mats Persson. 

"Få är vana vid företagande" 

Mats Runsten, vice ordförande i vårdförbundet Skåne, har inte hört talas om utbildningssatsningen men tycker att den är intressant.

– Samtidigt är barnmorskor inte så vana vid att driva företag. Jag tror inte att så många är redo att starta ett företag ens till september nästa år, säger han.

Mats Runsten tycker att regionledningen borde ha gå ut brett med informationen om den nya modellen med kundval inom mödravården.

– Vi har ett mycket bra kontaktnät så den kontakten kan vi hjälpa till med, säger han.

Kursen kommer att kosta Region Skåne 800 000 kronor och ska drivas i samarbete med bland annat Företagarna Syd, Almi och Vårdföretagarna. Beslut tas i regionala tillväxtnämnden i början på december.