Det är första gången som Region Skåne gör en sådan här granskning. Bakgrunden är flera uppmärksammade fall där läkare har fått jobb trots att de inte har haft behörighet till tjänsten. Det har även förekommit att läkare utan giltig legitimation har anställts.

Revisionsdirektören Nils Peter Magnusson uppger dock att man inte har fått några signaler om att det skulle förekomma några fel i rekryteringarna, men att granskningen av slumpmässigt utvalda nyanställningar nu ska göras i alla fall.

"Ibland går det för fort" 

De tre yrkesgrupper som ska granskas har valts ut eftersom revisorernas bedömning är att de har störst betydelse för patientsäkerheten i regionen.

– Det går kanske lite fort ibland när nya läkare anställs. Det är dessutom problem med läkarförsörjningen ute på en del vårdcentraler och det förekommer även att stafettläkare anlitas. Vi vill därför kontrollera att man är lika noggranna där som på andra platser och kontrollerar betyg och tar referenser på de läkare som ska anställas, säger Nils Peter Magnusson till Norraskåne.se.

Granskningen påbörjas nu i november och omfattar all offentligt finansierad hälso- och sjukvård inom Region Skåne. I februari 2011 ska det vara klart.