Dödsfallet inträffade i våras, och i slutet av förra veckan kom Socialstyrelsens beslut i ärendet.

Socialstyrelsen konstaterar att sjuksköterskan gav ett felaktigt råd att minska insulindosen och att den felaktiga rådgivningen grundades på ett tveksamt beslutsunderlag samt att det rådde oklarheter kring om en sjuksköterska kan ge råd om ändrad dosering av receptbelagda läkemedel.

”Kompetensbrister”

Socialstyrelsen konstaterar också att ”kompetensbrister hos aktuell sjuksköterska avseende diabeteskomplikationer” kan ha bidragit till flickans död.

Mikael Karlsson är medicinsk rådgivare på sjukvårdsrådgivningen i Skåne. Han tycker själv att sjuksköterskor inte ska ge råd om ändringar i doseringen av receptbelagda läkemedel.

– Det är helt klart att vi inte ska ge oss in i att peta i doseringen av läkemedel som har ordinerats av läkare, sådana frågor ska skickas vidare till dem, säger Mikael Karlsson.

Råden har ändrats 

Han säger också att beslutsunderlaget inte var helt korrekt – ”vissa justeringar behövde göras” – men att ansvaret för det ligger på sjukvårdsrådgivningen nationellt. Och att man där har ändrat i de delar som var otydliga. Bland annat har man tagit bort länken till diabeteshandboken, som enligt Mikael Karlsson ”kan ge upphov till en viss förvirring”.

Socialstyrelsen kräver i sitt beslut en redovisning av vilka kompetenshöjande åtgärder som har vidtagits. Av redogörelsen i Socialstyrelsens handling framgår att den medicinskt ansvarige omedelbart efter händelsen gick igenom rådgivningssamtalet med den sjuksköterska som hade haft det.

Diabetesläkare föreläser i vår

– Vi hade också en genomgång för all personal i våras, kommer att ha ett möte i nästa vecka med anledning av Socialstyrelsens beslut, och har också inplanerat ett utbildningstillfälle i vår, då en diabetesläkare kommer hit för att informera oss, berättar Mikael Karlsson.

Socialstyrelsen har begärt information om åtgärderna senast den 20 december.