Drygt tre fjärdedelar av landets kommuner svarade på enkäten. Resultatet visar att fler kommuner nu genomför åtgärder för att förebygga skador hos äldre jämfört med tidigare.

Nästan två av tre kommuner har skrivna handlingsprogram för skadeförebyggande åtgärder och 70 procent erbjuder fixartjänster för sina äldre.

Men fortfarande finns det brister och stora utvecklingsbehov när det gäller samordning och samverkan både mellan kommunens förvaltningar och mellan kommuner och primärvård samt andra organisationer.

Undersökningen är en uppföljning av liknande undersökningar gjorda 2004 och 2007.