Enligt de senaste siffrorna har mer än 640 personer dött och nästan 10 000 insjuknat i kolera i Haiti. De senaste fallen har rapporterats från Port-au-Prince där riskerna för smittspridning är extra stor eftersom 1,3 miljoner människor fortfarande bor i tillfälliga bostäder och läger med bristfälliga sanitetssystem och möjligheter att sköta sin hygien.

Smittan sprids genom mat och vatten och sjukdomen kan döda på timmar.  Men om den upptäcks tidigt kan den enkelt behandlas.

– Tillgången till snabb behandling är avgörande för att rädda liv. Det är oerhört viktigt att så många som möjligt får information om hur man smittas och hur viktigt det är att försöka sköta hygien – trots rådande svåra sanitära förhållanden, säger Per Byman, chef för Sidas humanitära team, i ett pressmeddelande.

De pengar som Sida nu har beslutat att dela ut ska gå till att förebygga smittspridning, öka tillgången till rent vatten och sanitet samt till vätskeersättning.

Följande organisationer i Haiti får nu extra medel från Sida:

  • Rädda barnen
  • Den internationella migrationsorganisationen IOM
  • ACF, Action contre la faim
  • Läkare utan gränser

Sida har med dessa stöd gått in med 300 miljoner kronor till humanitära insatser till det jordbävningsdrabbade Haiti.