Det framgår av en studie som publiceras i Smittskyddsinstitutets senaste nyhetsbrev Epi-aktuellt.

I studien undersöks hur vanligt det är med HPV hos unga kvinnor som besöker en av Stockholms största ungdomsmottagningar. Kvinnorna var mellan 15 och 23 år när studien genomfördes, mellan december 2008 och mars 2010.

Totalt analyserades 544 prover från ovaccinerade kvinnor. Av dessa var 70 procent positiva för HPV. Hela 62 procent av proven innehöll de typer av HPV-virus som oftast ses i olika tumörformer, framför allt livmoderhalscancer.

Att siffran är så pass hög kan förklaras med att de kvinnor som undersöktes är särskilt utsatta och därför söker rådgivning om preventivmedel och/eller infektioner på ungdomsmottagningen.

Det vaccin som finns mot HPV skyddar mot HPV typ 16 och 18. Mer än en tredjedel (34,7 procent) av kvinnorna bar på HPV typ 16 och mer än en tredjedel på typ 18. Om dessa kvinnor i unga år hade vaccinrats mot HPV hade de troligen sluppit att bli infekterade, vilket i sin tur skulle ha inneburit en minskad risk för att senare i livet drabbas av livmoderhalscancer.

Totalt hittades 24 olika HPV-typer hos kvinnorna, varav många ger ökad risk för cancer. Mot dessa finns det ännu inget vaccin på marknaden.

Infektioner med flera olika HPV-typer var också vanligt.

Än så länge måste den som vill vaccinera sig mot HPV bekosta vaccinationen själv. I höst var det tänkt att alla flickor mellan elva och tolv år skulle erbjudas gratis vaccination av landstingen. Men vaccineringen har fördröjts på grund av att upphandlingen har överklagats av ett av de företag som förlorade upphandlingen.