24 procent av Sveriges kvinnor går så gott som alltid och jobbar fast de är sjuka. Över hälften gör det ibland, enligt en undersökning kallad Hälsobarometern, genomförd av hälsokedjan Life.

De flesta, 40 procent, vill undvika löneavdrag, men nästan lika många svarar att de går till jobbet för att de inte vill belasta arbetskamraterna eller för att ingen kan ersätta dem. Några vill undvika chefens ilska.

– Vi lever i ett samhälle där många kvinnor ställer höga krav på sig själva, men genom att gå till jobbet när man är sjuk gör man både sig själv och sina kolleger en otjänst, säger Gunnel Åkerman, Sverigechef på Life i ett pressmeddelande.