Landstingen i Kronoberg upptäckte det inträffade vid en stickprovskontroll. Det var den misstänkta sjuksköterskans verksamhetschef som såg att sjuksköterskan hade varit inne i den datoriserade journalen och läst om sin pappa, trots att hennes pappa aldrig hade vårdats på avdelningen, uppger Smålandsposten.

Sjuksköterskan arbetar på centrallasarettet i Växjö. I polisförhör har hon erkänt att hon har läst journalen. Men hon förnekar brott med hänvisning till att hon bara ville ta reda på var på sjukhuset pappan vårdades.

Hon har förklarat att när hon väl var inne i journalen kunde hon inte låta bli att läsa den, eftersom pappan alltid bedyrar att han mår bra fast det kan förhålla sig precis tvärtom.