För tredje gången i år har landstinget i Östergötland anmält personal som har läst journaler de inte har rätt att läsa.

Den här gången gäller det en sjuksköterska på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Hon har systematiskt läst journalanteckningar om en patient som hon inte hade någon vårdrelation till. Och det oavsett var i länet personen i fråga hade varit i kontakt med sjukvården.

Stickprovskontroll

Det hela upptäcktes vid en stickprovskontroll i fredags. Landstinget gör dagligen fem-sex sådana kontroller, och nu fastnade alltså sjuksköterskan i den.

– Misstänker vi att en felaktighet har begåtts, för verksamhetschefen ett samtal med medarbetaren enligt en mall som fastställts centralt. Finns det ingen naturlig förklaring till det som ser underligt ut, gör vi alltid en polisanmälan. Det spelar ingen roll om intrånget skett bara en enda gång eller upprepats, säger landstingets chefsjurist Sofia Malander till Norrköpings tidningar.

En av de två tidigare anmälningarna i år har nyligen gått till åtal vid Linköpings tingsrätt, medan förundersökningen är nedlagd när det gäller den andra anmälan. Båda gällde personal vid Universitetssjukhuset i Linköping.