För två år sedan avled en patient på dåvarande beroendeavdelningen inom psykvården i Växjö på grund av överdos Alvedon. Verksamheten har sedan dess omorganiserats.

Att patienten kunde få dubbel maxdos beror på en ofullständighet i datorjournalsystemet. Om en patient först har fått Alvedon enligt den generella ordinationen på avdelningen syns det inte i journalsystemet och hon kan därför få lika mycket till enligt sin personliga stående ordination. (Däremot varnar systemet om patienten fått sin personliga stående dos först .)

Har inte kunnat rättas till

Hittills har den här ofullkomligheten i journalsystemet inte kunnat rättas till. Socialstyrelsens inspektör gjorde i mitten av oktober en inspektion på psykkliniken och fann då att otydligheten kvarstår och att informationen om bristerna i systemet till sjuksköterskor och läkare på kliniken är dålig.

Socialstyrelsen anser i sitt beslut efter inspektionen dels att psykiatriska kliniken i Växjö bör vara mer restriktiv med att ordinera läkemedel genom så kallad generell ordination, dels att informationen till sjuksköterskor och läkare om ofullständigheten i journalsystemet måste bli bättre.