Både Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket har under året haft fokus på problemen med överbeläggningar. Flera sjukhus har kritiserats och tvingats skapa fler vårdplatser.

Södersjukhuset i Stockholm har länge haft överbeläggningar på flera olika avdelningar. Redan innan Arbetsmiljöverkets inspektion i oktober öppnades därför ytterligare två avdelningar med sammanlagt 56 vårdplatser. Mer personal till de nya vårdplatserna har det däremot inte blivit.

Budget utan mer personal

I veckan förhandlade sjukhusledningen den preliminära budgeten för 2011 med de fackliga organisationerna. I budgetförslaget finns inte några pengar till mer personal för de nya vårdplatserna.

– Vi har inte sett några förslag på hur man tänker sig att bemanna de extra vårdplatserna. Därför förklarade vi oss oeniga med budgetförslaget för nästa år, säger Vårdförbundets ordförande på sjukhuset, Jane Stegring.

Fler patienter på samma sängplats

Hon berättar också att det har visat sig att flera patienter kan vara inskrivna på samma vårdplats. På exempelvis sängplats 12:2 kan det finnas tre patienter; en som är på operation, en som förbereds för operation och en som är på iva. På så vis har personalen tre patienter att hålla reda på.

– Vi vill att arbetsgivarna tittar på det här och redogör för vad som menas med en sängplats, säger Jane Stegring.

Senare i november ska de fackliga organisationerna på sjukhuset ha ett möte med Arbetsmiljöverket för att diskutera bemanningsfrågorna.