Det är flera avdelningar inom slutenvården som är konstant överbelagda. Patienter har till exempel lagts i samtalsrum och andra utrymmen som inte är avsedda för patienter. På andra håll har tre patienter placerats i rum som är avsedda för två.

I förra veckan gjorde Vårdförbundets lokala skyddsombud en sammanställning av överbeläggningarna på alla avdelningar och lämnade in en så kallad 6:6a-anmälan till arbetsgivaren med en kopia till Arbetsmiljöverket.

Arbetsgivaren har denna vecka svarat att man håller på med en inventering av problemet och har informerat alla medicinskt ansvariga.

– Arbetssituationen är ohållbar. Många patienter är utagerande. Risken för övervåld ökar med ständiga överbeläggningar, säger skyddsombudet Terese Nordberg som sitter med i styrelsen för Vårdförbundets sektion Centrala Stockholm.

Eftersom arbetsgivaren ännu inte har löst situationen håller hon det för troligt att en formell anmälan inom kort lämnas in till Arbetsmiljöverket för att få till stånd en inspektion.