Det har stormat rejält kring ILO, the International labour organization. Organet är en FN-organisation för frågor om sysselsättning och arbetsliv vars huvudkontor ligger i Schweiz.

ILO har nästan 3 000 anställda runt om världen som ska tillvarata arbetstagarnas intressen. Därför blev bestörtningen stor när personalen anklagade sin egen ledning för att vara antifacklig och nyligen gick ut i strejk mot bland annat osäkra anställningskontrakt och rekryteringsfusk.

Ledningen förhandlar

I onsdags drogs dock ett nytt strejkvarsel tillbaka, rapporterar TCO-tidningen. Ledningen har gått med på att se över de missförhållanden som ILO-facket har påtalat. En utomstående medlare ska se över rekryteringssystemet och anställningsformerna och de interna arbetsförhållandena ska diskuteras vid ILO:s styrelsemöte i mars nästa år.