I tisdags fick strokeenheten på Mora lasarett ta emot Omvårdnadspriset” för ”framstående utveckling av klinisk omvårdnad vid stroke, bara tre veckor efter att de fick Mona Britton-priset – också det för god strokevård.

Sammanhållen enhet

Den stora förändringen är att de ändrade organisationen, som tidigare bestod av en akutenhet och en rehabenhet, och skapade en sammanhållen enhet med både akut omhändertagande och rehabilitering. Det ledde till att 94 procent av patienterna som kommer in med stroke nu får akutvård jämfört med tidigare 72 procent.

– Det innebär en stor vinst för patienterna att vi nu har fler akutplatser tillgängliga, säger Majvor Johansson som är enhetschef på strokeenheten.

Välutbildad personal

Nyckeln till framgången handlar mycket om att all personal redan har en grundläggande utbildning i strokevård. Nu vårdar all personal både patienter i det akuta skedet och när de har kommit till rehabilitering. Med en bra grund bygger de med erfarenhet snart upp ett bredare kunnande.

Den grundläggande utbildning som alla ska ha pågår hela tiden så att alla nyanställda kan gå den. Utbildningen tar ett år och består av teori och praktik samt en skriftlig och en praktisk examination.

Evidensbaserad vård

En viktig ingrediens i den lyckosamma utvecklingen är också att vården på strokeenheten är evidensbaserad. Där spelar de nyutbildade sjuksköterskorna en viktig roll, säger Majvor Johansson.

– De nya sjuksköterskorna är så intresserade av ny kunskap, de har det akademiska i sig, och kompletterar de äldre sjuksköterskorna med sitt breda kunnande och sin långa erfarenhet. Det är bra att ha den kombinationen, säger hon.

Chefens uppgift att stödja

Eftersom hon verkligen vill att sjuksköterskorna ska söka ny kunskap ser hon till att puffa på så att de känner att det är okej.

– Det är viktigt att som chef ge den möjligheten, säger Majvor Johansson.