– Det är en prestigefylld organisation som arbetar för sjuksköterskors ställning och kunskapsutveckling, och det ska bli intressant att se både vad jag kan bidra med i ett amerikanskt perspektiv och hur de jobbar med att påverka hälso- och sjukvården och sjuksköterskans roll i samhället, berättar Ingalill Rahm Hallberg.

1 500 invalda "fellows"

Organisationen American academy of nursing, AAN, är en stark lobbyorganisation gentemot hälso- och sjukvårdsmyndigheter, för sjuksköterskors ställning och kunskapsutveckling.  Den består av  1 500 "fellows" som de invalda kallas, för det här är en organisation för utvalda.

På AAN:s hemsida kan man läsa:
Varje dag över hela USA arbetar akademin och dess medlemmar på att skapa och genomföra kunskapsdrivna initiativ för förbättrad hälso- och sjukvård i USA.

– Jag utgår jag från att jag förbinder mig att agera som expert på mitt område, äldre, både som intern kunskapsförmedlare i organisationen och i lobbyarbetet, säger Ingalill Rahm Hallberg. 

Förutom meriterande expertkunskaper tror Ingalill Rahm Hallberg att AAN har sneglat på att hon har varit ordförande i sex år i European academy of nursing science (EANS), som arbetar med doktorander och forskningssamarbete, och vill etablera ett samarbete.

Installationsceremoni

För att bli invald som fellow behöver en person bli rekommenderad av två amerikaner som redan är fellows.

– Då jag i samband med urvalsprocessen blev tillfrågad om jag kunde tänkas acceptera förklarade de samtidigt att det inte alls var säkert att jag blev invald, det är sällan någon utanför USA tas in.  

Men granskningen gick bra och i morgon, torsdag, åker Ingalill Rahm Hallberg till Washington för installationsceremonin.