Kravet är att man pluggar i ett annat EU- eller EES-land och går en utbildning som ger rätt till svenskt studiestöd. Alternativt att man har utbildningsbidrag för doktorander.

På onsdag väntas riksdagen säga ja till socialförsäkringsutskottets förslag. Det innebär att hälso- och sjukvårdslagen ändras så att landstingen och regionerna måste erbjuda hälso- och sjukvård även åt de studenter som har avförts från folkbokföringen men ändå anses vara bosatta här.