På Angereds närsjukhus utanför Göteborg finns ett kolteam, en arbetsmodell som har hämtats från Danmark där det har funnits i flera år. Kolteamet gör täta hembesök de första veckorna efter att patienterna har skrivits ut från sjukhus, rapporterar Sveriges Televisions Västnytt.

Det handlar inte om att spara pengar. Tanken med hembesöken är i stället att patienterna ska känna sig trygga och kunna hantera sin sjukdom bättre och därmed inte behöva läggas in så ofta.