I den första artikeln som publiceras i dag försöker man reda ut hur vanligt det egentligen är med hot och våld på jobbet. Statistiken är inte helt lätt att tolka.

Klart är i alla fall att kommun- och landstingsanställda är överrepresenterade i statistiken. Störst risk för att bli utsatt bland dem är vårdare inom psykiatrin, vårdpersonal på sjukhus och vårdcentraler, samt personal inom omsorgen. Psykolog, kurator och socialtjänsteman är också riskfyllda yrken vad gäller hot och våld på arbetsplatsen.

Webbsidan www.suntliv.nu är en icke-kommersiell sida som görs på uppdrag av fack och arbetsgivare i landsting och kommuner. Syftet med sidan är att bidra till hälsa och god arbetsmiljö.