Högskoleverket konstaterar att de utredningar som referensgrupperna för biomedicinska analytiker- och röntgensjuksköterskeutbildningarna har gjort är ett bra arbete och anser därmed att verkets utredningsarbete är slutfört. I referensgrupperna har ingått representanter för lärosätena och professionerna.

Vårdförbundet har följt utvecklingen av utbildningarna i nära samarbete med Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap (IBL) och Svensk förening för röntgensjuksköterskor (SFR).

– Vi har ett bra samarbete, säger Vårdförbundets vice ordförande Ingrid Frisk.

Inte samma profession

Hon framhåller att de diagnostiska metoderna inom röntgen och klinisk fysiologi närmar sig varandra, men att det inte är liktydigt med att professionerna blir samma.

– Ofta slår man ihop den här typen av verksamhet till bilddiagnostiska centra eller liknande. Det är säkert bra sett ur ett verksamhetsperspektiv, men man ska ha klart för sig att läkarnas huvudområde bild- och funktionsmedicin inte är våra professioners huvudområden, säger Ingrid Frisk.

”Utbildningsfrågorna oerhört viktiga”

Hon pekar på att utbildningsfrågorna ”står på högkant” i Vårdförbundet. I går fick hon kommentera bristen på specialistsjuksköterskor, i dag handlar det om de biomedicinska analytikernas och röntgensjuksköterskornas utbildning.

– Hur utbildningen och yrkesutvecklingen ser ut för alla våra fyra professioner är oerhört viktig, både för utvecklingen i yrket men också – och inte minst – för att skapa karriärvägar och löneutveckling för våra medlemmar. Det handlar ju också om vårdens och kunskapens utveckling, säger hon.

Uppdaterad 18:15