Gerhard Larsson ska efter årsskiftet lämna förslag på hur missbruksvården ska moderniseras. Men redan nu  konstaterar han att effektiv missbruksvård som ges utifrån evidensbaserade metoder är lönsam för samhället, framför allt tidiga insatser som förhindrar utveckling av ett tungt missbruk.

I en debattartikel i gårdagens Svenska Dagbladet ger han förslag på hur missbruksvården kan effektiviseras.

Bland annat anser han att att vården måste bli bättre på att tidigt upptäcka riskbruk och tidigt erbjuda insatser. För att detta ska kunna ske anser han att beroendekunskap bör ingå i grundutbildningen för sjuksköterskor, socionomer, psykologer och läkare.

I artikeln konstaterar han att missbruket av alkohol kostar samhället 66 miljarder, narkotika 62 miljarder och läkemedelsmissbruk 20 miljarder.  Varje år. Sammantaget kostar missbruk av olika slag 150 miljarder kronor.