Först till våren är det tänkt att Gerhard Larsson ska överlämna missbruksutredningen till regeringen. Men i en artikel i Dagens Nyheter avslöjar han redan nu att han kommer att föreslå att fler missbrukare ska få ökad tillgång till medicinsk behandling.

I dag är det bara en liten andel av de riktigt tunga narkotikamissbrukarna som medicineras med exempelvis Metadon, Subutex och Naltrexon. Kraven för att få delta är mycket hårda och den som inte följer programmet till hundra procent löper stor risk att bli utan behandling.

Som exempel nämner han Norge där 60-65 procent av målgruppen i landet behandlas med opiater. I Danmark är siffran nästan lika hög, medan endast 30-35 procent får motsvarande behandling i Sverige.

Gerhard Larsson anser också att medicinsk behandling vid alkoholmissbruk är underutnyttjad. I sammanhang där också råd och stöd vill han därför skapa fler möjligheter att erbjuda alkoholister antisugtabletter eller tabletter som gör att alkoholintaget upplevs som obehagligt.