– Vi välkomnar kammarrättens beslut, säger Einar Vollan vd på Sanofi Pasteur MSD i ett pressmeddelande.

Läkemedelsföretaget förlorade när Stockholms läns landsting upphandlade HPV-vaccin för alla landstingens räkning, en upphandling värd 93 miljoner kronor om året.

Sanofi Pasteur överklagade beslutet till förvaltningsrätten. Företaget ansåg bland annat att förfrågningsunderlaget hade varit för otydligt och att utvärderingskriterierna ensidigt gynnade konkurrenten Glaxo Smithkline.

Förvaltningsrätten stoppade upphandlingen medan målet handlades men kom i slutet av september fram till att upphandlingen inte hade gått fel till. De avsteg från Lagen om offentligt upphandling som gjordes saknade betydelse och företaget hade inte lidit någon skada, ansåg förvaltningsrätten.

Men Sanofi Pasteur överklagade också den domen och nu har Kammarrätten beslutat att ta upp målet.

– Det stärker oss i vår uppfattning att upphandlingen på flera punkter har  genomförts i strid med Lagen om offentlig upphandling, säger vd Einar Vollan.