Till Vårdfokus sade Kenneth Johansson i september att en utredning skulle tillsättas direkt efter valet och att betald specialistutbildning skulle införas någon gång under mandatperioden. Det tror han fortfarande, även om det inte har blivit någon utredning.

– Jag utgår ifrån att vallöftet kommer att infrias någon gång under mandatperioden eftersom alla de fyra partierna i alliansen tycker att det här är en viktig fråga.

Kenneth Johansson hoppas att det ska finnas utrymme i budgeten för 2012 och säger att han har pratat med statssekreterare både på socialdepartementet och utbildningsdepartementet om frågan.