Trots ständiga överbeläggningar, hårt ansträngd personal och brist på pengar till de mest effektiva behandlingsformerna fortsätter vården att utvecklas positivt på en rad områden. Det visar Socialstyrelsens och Sveriges kommuner och landstings, SKL:s, femte rapport över Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet.

Sedan 2006 har resultaten förbättrats för merparten av de 134 indikatorer som jämförs nationellt.

– Vi ser att landstingen på allvar har kommit igång med kvalitetsarbetet för att göra vården ännu bättre och mer effektiv. Öppna jämförelser är ett verktyg som verkligen används i arbetet med att förbättra hälso- och sjukvården och det är glädjande, säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm i ett pressmeddelande inför dagens presentation.

Plus och minus

Rapporten visar bland annat att:

 • Andelen äldre som har tio eller fler läkemedel har minskat med över fem procent.
 • Andelen äldre som får riskfyllda kombinationer av läkemedel har minskat.
 • Andelen äldre som får tre eller fyra farmaka har minskat.
 • Dödligheten i hjärtsjukdomar har fortsatt att minska.
 • Strokevården utvecklas positivt.
 • Samtliga landsting har minskat användningen av antibiotika.
 • Men :
  Inget landsting har nått Stramas mål på max 250 antibiotikarecept per 1 000 invånare.
 • Användningen av nyare, dyrare och effektivare läkemedel varierar stort mellan landstingen. Exempelvis vad gäller förskrivningen av biologiska läkemedel vid reumatoid artrit bromsmediciner vid multiple skleros (ms).
 • Patienterna i diabetesvården når i för liten utsträckning de uppsatta behandlingsmålen.
 • Fyra av tio patienter med diabetes har för högt blodtryck och löper därmed ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.
 • Endast 40 procent av patienterna med diabetes når målet för LDL-kolesterol, trots att en ökad andel behandlas med blodfettsänkande läkemedel.
 • För få kvinnor med benskörhetsfrakturer får osteorosbehandling.