Vecka 47 är Vårdförbundsvecka och alla avdelningar genomför särskilda medlemsaktiviteter. På flera håll bjuds det på filmkvällar med diskussion. Som i Halland där de förtroendevalda i Halmstad, på tisdag och onsdag, inleder med en diskussion om yrke och lön och avslutar med filmen om Cornelis.

I Uppsala håller avdelningen öppet hus nästan hela veckan. På torsdag blir det medlemsmöte med Vårdförbundets vice ordförande, Ingrid Frisk, som ska prata om lön, hälsosamma arbetstider och vad bristen på specialistsjuksköterskor leder till.

Lockar med chefscoach

I Örebro gör de förtroendevalda arbetsplatsbesök. Marianne Hiller, förtroendevald chefscoach, ska besöka både chefsmedlemmar och chefer som ännu inte är medlemmar. En utmaning, säger hon.

– Jag ska prata med dem om förbundets vision om vårdens ledarskap och höra vad de anser att vi kan göra bättre. Så ska jag locka med att Örebro faktiskt har en person som helt ägnar sig åt att ge chefer stöd och möjlighet att bolla frågor om lön eller verksamhetsutveckling, säger Marianne Hiller.

I Blekinge är Vårdförbundet mer spektakulära och spärrar av en del av länet. Allt för att allmänhet och beslutsfattare ska få upp ögonen för att medlemmarnas kunskap inte används och belönas Fullt ut.

I Västra Götaland hålls medlemsmöten på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Också det på temat Fullt ut. De förtroendevalda hoppas kunna slå förra årets rekord då 600 personer kom till de möten som hölls.

Hearing om framtidens äldrevård

Avdelningen i Västerbotten har en hearing om god äldrevård på torsdag. Dagen är ett samarbete med Svensk sjuksköterskeförening, och syftet är att synliggöra kommunsjuksköterskans kompetens och omvårdnadens betydelse.

180 personer, av dem cirka 100 kommunsjuksköterskor, kommer att delta. Alla kommunsjuksköterskor i Västerbotten, samt chefer och ansvariga politiker i social- och omsorgsnämnder har bjudits in för att bland annat lyssna till omvårdnadsforskare från Umeå universitet, berättar Lena Arctaedius, förtroendevald i Västerbotten.

Den bild av demensvården som har kommit fram i granskningen av Öjagården i Piteå känner de igen även i Västerbotten, och Lena Arctadeius ser fram emot den avslutande paneldebatten.

– Även här är det för få som arbetar på natten vilket gör att dörrar måste låsas och att gamla lämnas ensamma under natten, säger hon.