Värktabletter som innehåller paracetamol misstänks hämma det manliga könshormonet testosteron som är nödvändigt för att testiklarna ska falla ner i pungen under fosterstadiet.

Det här är den första undersökningen i världen som visar ett samband mellan användningen av paracetamol och missbildningar hos nyfödda pojkar. Den omfattande studien bygger på 47 000 danska kvinnor som har fött en pojke. Bland kvinnorna som har tagit värktabletter med paracetamol under graviditeten var risken för att få en pojke med missbildade könsorgan 30 procent högre.

– Man har ansett att paracetamol är oskadligt för gravida. Den här undersökningen visar att de inte är helt oskadliga. Det ser ut att finnas en ökad risk, säger forskaren Morten Sondergaard Jensen på Aarhus universitet till tidningen Politiken.

Studien visar att risken verkar vara störst under de första sex månaderna av graviditeten. Däremot är det oklart hur många tabletter som krävs för att risken ska öka och forskarna bakom studien betonar att det behövs fler studier innan man säkert kan säga hur farligt det egentligen är.