I den avhandling som läkaren Helena Carré lägger fram nu på fredag framgår att över hälften av patienterna på drop-in-mottagningen har en alkoholkonsumtion som är potentiellt skadlig för hälsan.

Ju högre deras alkoholkonsumtion var desto fler nya sexpartners hade de.

I sin avhandling visar hon också att personer med högt alkoholintag också är mindre benägna att använda kondom.