Att vi blir äldre är den främsta orsaken till ökningen, men annat som påverkar är förbättrade diagnostiska metoder och screening. Antalet diagnostiserade fall av prostatacancer har exempelvis en stark koppling till användandet av PSA-test i vården.

Prostatacancer utgör 36 procent av cancerfallen hos män och efter fyra års nedgång ser man nu en liten uppgång igen.

Bland kvinnor är bröstcancer den vanligaste cancerformen med 29 procent.

Malignt melanom och annan hudcancer är den näst vanligaste cancerformen hos både män och kvinnor och fortsätter öka kraftigt.

Lungcancerfallen bland kvinnor ökade under 2009 jämfört med 2008, men fortfarande är förekomsten av lungcancer större bland männen.