Ordförande för vårdproduktionsberedningen i Region Skåne, Catharina Blixen-Finecke, meddelar i ett pressmeddelande att hon har  gett produktionsdirektören Lars Kristensson i uppdrag att se över hur avvikelser hanteras inom ambulanssjukvården i regionen.

Patientsäkerheten är det viktigaste i alla situationer. De uppgifter som framkom i gårdagens Uppdrag granskning ska nu undersökas i Region Skåne, säger Catharina Blixen-Finecke.