I dag blir 5 000 fler hjälpta inom tre timmar jämfört med för två år sedan. Det innebär att 66 procent av patienterna får vård inom tre timmar. Men målet är 80 procent.

– Hela sjukhuset arbetar tillsammans nu. Vi arbetar mot samma mål i stället för att sätta hinder för varandra och vi hjälps åt att ordna vårdplatser, säger Thomas Hybbinette, chef för medicinkliniken i Kalmar till SVT:s Smålandsnytt.

Det är en ny organisation där akuten har ett nära samarbete med kirurg-, medicin- och ortopedavdelningarna som gör att arbetet flyter smidigare och patienterna får hjälp snabbare.

Eva Larsson, biträdande chef för akuten, berättar att man hela tiden har en dialog med primärvården för att endast de mest sjuka patienterna ska komma till akuten. De som kan få hjälp inom primärvården ska tas om hand där. Enligt henne har vårdens kvalitet inte försämrats i och med den nya organisationen.

– Däremot kan vissa delar av en patientutredning, till exempel en röntgen, skjutas upp till ett senare tillfälle om det inte är akut, säger Eva Larsson till Smålandsnytt.