Sen 2007 har universitetet i Karlstad haft ett lärar- och studentutbyte med Datta Meghe institute of medical sciences, Sawangi Wardha i Indien. I det nya projektet ska en modell för omvårdnad genom samverkan mellan vårdverksamheten och sjuksköterskeutbildningen implementeras och utvärderas.

Det ska ske ett gemensamt kunskapsutbyte mellan utbildningen och vårdens verksamheter, skriver universitetet i ett pressmeddelande.

Fyra indiska och fyra svenska medicin- och kirurgavdelningar ska ingå i projektet som ska pågå i tre år.

Den svenska delen av projektet leds av professor Elsy Athlin och universitetslektor Kersti Theander.