Det är forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och Karolinska institutet i Solna som har studerat data från drygt 354 000 kvinnor som varit gravida minst två gånger.

Bland kvinnorna fanns 12 000 som haft havandeskapsförgiftning. De jämfördes med kvinnor som inte haft havandeskapsförgiftning.

Resultaten visar att de kvinnor som haft havandeskapsförgiftning under sin första graviditet hade mer än fördubblad risk att vid nästa graviditet få komplikationer som att barnet dog i livmodern, föddes för tidigt eller att moderkakan lossnade. Risken var ännu större för att fostret skulle växa dåligt och vara underviktigt vid födseln.

Studien har publicerats i American Journal of Obstetrics & Gynecology.