Det är  HR-konsultföretaget Source som har gjort en stor undersökning baserad på begåvnings- och personlighetstester bland sammanlagt 558 ledare inom både privat och offentlig sektor.

Högre generell begåvning

Resultaten visar att den enda signifikanta skillnaden fanns i begåvningen. Ledare i den offentliga sektorn visade sig ha högre generell begåvning jämfört med kollegor på motsvarande nivå inom det privata näringslivet.

I övrigt fanns inga skillnader när det gäller till exempel riskbeteende, personlighet eller ambitionsnivå.

– Vi vet att vi har mer välutbildade chefer i våra verksamheter än i landet som helhet. Jag är därför inte förvånad över resultatet, även om man naturligtvis inte bör dra alltför generella slutsatser av en enstaka undersökning, säger Agneta Jöhnk, chef för arbetsgivarpolitiska avdelningen på SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Undersöka förutfattade åsikter

Bakgrunden till undersökningen är att man ville granska de generaliserande åsikter som förekommer om att ledare inom den offentliga sektorn skulle vara mindre vassa, ambitiösa och drivande än sina kollegor inom den privata sektorn.

– Vi ville undersöka om det fanns vetenskapliga belägg för att ledare inom den privata sektorn faktiskt skulle vara mer drivna, innovativa och begåvade, säger Jana Cagin, organisationspsykolog hos Source.

Mer positiv självbild

Men resultatet blev alltså tvärtemot vad den allmänna bilden ofta ger uttryck för. En tidigare forskningsrapport har visat på liknande resultat, där framgick att den största skillnaden mellan privat och offentlig sektor är att de som finns inom den privata sektorn är betydligt bättre på att presentera sig själva i positiva ordalag.

- Den offentliga sektorn har en utmaning i att bemöta den här negativa bilden, säger Jana Cagin.