Ordförandeskapet blev klart efter en votering vid förbundets fullmäktigemöte i dag. Marie Wedin efterträder Eva Nilsson Bågenholm som har varit ordförande i drygt sex år.

Marie Wedin, 55 år, är verksam specialist i ortopedi på Helsingborgs lasarett.  I sex år har hon varit förbundets förste vice ordförande.

Bland hennes fackliga meriter märks bland annat ordförande i Sjukhusläkarföreningen, ordförande i förbundets arbetslivsgrupp och ledamot i förhandlingsdelegationen.